Samordna resurser

Vill ni öka värdet av era fastigheter?

Vill ni behålla eller öka värdet på era fastigheter? Då kanske ni vill ha hjälp med underhållsplanering eller ta fram arbetsmetoder för åtgärder.

Såväl övergripande som mer detaljerad planering av kommande projekt kan bespara er tid, energi och pengar. Det kan handla om att minska antalet vattenskador, hitta lämpliga energisparåtgärder eller förbättra inomhusklimatet.

När ni vill få insikt i hur stor (eller liten) insats som behöver genomföras, i vilken ordning olika åtgärder behöver utföras eller hitta samordningsvinster för entreprenader och entreprenadupphandlingar, hjälper vi gärna till.

För mer information

KONTAKTA OSS