EKONOMI

lägga upp en ekonomisk plan

Behöver du hjälp med löpande kostnadsrapportering, uppföljning av statistik och kostnader för felanmälningar eller granskning avtal och abonnemang så att de är anpassade utifrån era specifika förutsättningar och behov?

Vi kan hjälpa ditt företag att arbeta utifrån lagd budget samt att – vid behov – upprätta underhållsbudgetar för era fastigheter eller fastighetsbestånd.

Det kan gälla anpassad energiförbrukning utifrån respektive fastighets konstruktion, samt att se över skicket för tak, fasader, fönster och dörrar. Vi kan även hjälpa er med att kartlägga och se över skicket för vatten, avlopp, värme, el-stammar och dränering, samt att lägga upp en plan för större, framtida arbeten.

För mer information

KONTAKTA OSS