Projekterfarenhet

PROJEKTERFARENHET I URVAL

Brf Ankaret

Byggprojektledare för renovering och upprustning av 3 trapphus i fastighet från 1952.
Syftet var att återskapa trapphusens original-karraktär.

Kv Thalia (Dramaten)

Projektledare: Statusbesiktning samt energiinventering av fastigheten.
Uppdragsledare: Underhåll av tätskikt och stenbalustrader, yttertak och fönster.
Uppdragsledare: Ombyggnad av flera hissar enligt EU-direktiv.

Kv Sjömannen (Kontor, teater, butiker och restaurang)

Uppdragsledare: Projektering och entreprenad för ombyggnad av ventilationsaggregat med värmeåtervinning, kyla och energisparåtgärder (tilläggsisolering av vindar och ytterväggar).
Uppdragsledare: Projektering och entreprenad för ombyggnad och hyresgästanpassning av 3 000 kvm kontor.

Kv Norrström (Operan & Operakällaren)

Projektledare: Projektering för ombyggnad och tilläggsisolering av yttertak.
Projektledare: Projektering och entreprenad av fasadbelysning och fasadskyltar.

Lappkärrsberget (Studentlägenheter och lokaler)

Projektledare: Projektering och entreprenad för energisparåtgärder med ombyggnad av undercentraler, ventilbyten och injustering av värme i 750 lägenheter.
Projektledare: Planering, genomförande av OVK-besiktning och åtgärder för 600-lägenheter.

Kungshamra (Studentlägenheter)

Projektledare: Projektering och entreprenad av installation av mätare i 200 lägenheter inklusive utveckling av fastighets-systemet (FAST2000) för att automatisera datainsamling och fakturering.

Kv Ringen & Fältöversten (Köpcentrum)

Projektering: Ombyggnad av hela och delar av centrumanläggningarna. För system avseende ventilation och rör, med installation av nya fläktaggregat och kylmaskiner med värmeåtervinning och nödkyla.

För mer information

KONTAKTA OSS