Meriter

CV – KORTFATTAD

Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Fastigheter

Teknisk Förvaltare, uppdrag

Botkyrkabyggen, Fastigheter

Förvaltare, uppdrag

Mitt Alby, Fastigheter

Områdeschef, uppdrag

Bostadsrättsföreningen Lövsångaren

Kontrolluppdrag

SveaReal, Fastigheter

Teknisk förvaltare, uppdrag

Veidekke, Byggentreprenader

Förvaltare/Byggprojektledare, uppdrag

Bostadsrättsföreningen Ankaret

Byggprojektledare

Willhem, Fastigheter

Förvaltare, uppdrag

Statens fastighetsverk, Museer & Teatrar

 

Statens fastighetsverk, Regeringsbyggnaderna

 

Bostadsrättsföreningen Lerlåset, Styrelseledamot

 

Studentbostäder, SSSB

 

Allmänna VVS-Byrån

 

RIBA Röringenjörsbyrån

 

BOJABS VVS-konstruktioner

 

GHIAB, VVS-installationer

Läs gärna mer

LinkedIn