Konsultation

En av de tjänster vi erbjuder är konsultation

Här kommer ett urval på olika delar av arbetet med förvaltning som vi kan hjälpa er med i egenskap av konsult:

Bostadsrättsföreningar:

Rådgivning när ni står i startgroparna att bilda en bostadsrättsförening eller redan har en förening.

När din bostadsrättsförening behöver hjälp att hitta en struktur i sitt arbete omkring underhåll, reparationer och avskrivningar.

När det finns många olika viljor i styrelsen och hjälp behövs för att hitta en gemensam linje att arbeta efter.

När ni skall genomföra ett projekt och behöver råd och tips, för att lyckas i ert projekt.

Fastighetsägare:

När ni behöver en tillfällig förstärkning eller extra personal, som har kort inkörningsperiod och klarar av att leverera direkt.

När ni behöver hjälp att ta in nyinköpta fastigheter i den befintliga förvaltningen/ organisationen.

När ni köpt fastigheter med personal och behöver hjälp att samla ihop och få gruppen att arbeta som ett gemensamt team.

För er som har höga reparationskostnader och väljer att arbeta förebyggande för att minska kostnaderna.

För er som väljer att ta in råd på vad som är bra att tänka på vid upprättande av underhållsplaner för just din fastighet.

Om ni har återkommande problem i fastigheten, kanske dålig ventilation, inget tryck i vattenledningarna, läckande yttertak, återkommande stopp i avloppsrören eller ojämna innertemperaturer. Vad gör vi då?

När ni väljer att ta fram arbetsmetoder för att åtgärda vattenskador utan att senare behöva göra om det när stambytet skall ske.

Smärtfria stambyten, eller?
När ni vill veta vad ni kan påverka för att genomföra ett smidigare stambyte, och vill veta vilka olika nivåer av stambyten som är möjliga. Stambyten handlar om mer än det som finns på ytan.

För er som vill veta hur ni kan göra för att använda felanmälningarna till någonting konstruktivt.

När ni behöver en andra utvärdering av ett projekt eller upphandling.
Om ni behöver hjälp att göra handlingar, förfrågningsunderlag eller etappindelning för ert projekt.

När ni vill systematisera arbetet med ventilationskontroll (OVK), och vilka åtgärder som behöver göras för att få protokollen godkända.

När ni vill bli bättre på att se helheten av åtgärder och behov i er fastighet.

Om ni behöver hjälp med att analysera om era planer eller ombyggnader passar ihop med fastighetens förutsättningar.

Utvecklingsuppdrag:

När ert företag växt i personalstyrka eller har många underentreprenörer som arbetar åt er, och ni behöver eller vill anpassa och utveckla arbetssätt och rutiner som fungerar idag.

Om ni har fått en ny kund och behöver ta hjälp att sätta upp organisation som är anpassad till kundens behov.

När ni har ett uppdrag till kund men din organisation kan inte svara upp till kundens behov och förväntningar.

För er som vill använda resultatet i medarbetar- och kundundersökningar till konkret och praktisk förbättring.

För dig som nyligen börjat arbeta som beställare, och undrar hur du kan tänka och arbeta för att underlätta ditt arbete.

För mer information

KONTAKTA OSS