Specialitéer

Våra specialitéer

Optimera drift och underhåll

I flertalet av mina anställningar och uppdrag har jag arbetat med att gå igenom problem och återkommande felanmälningar samt trender i fastigheterna för att omsätta det i nödvändiga åtgärder och projekt.

Upprätta handlingsplaner för stambyten

Jag har arbetat med att skapa handlingsplaner för stambyten, hur stambyten skall genomföras inom respektive fastighet, vilka fastigheter som först skall stambytas, hur vattenskador skall åtgärdas utan att behöva göra arbetet vid stambytet.

Jag har arbetat med att systematisera OVK-åtgärder och besiktningar för att få godkända fastigheter på ett så smidigt och kostnadseffektivt sätt som möjlig, med nöjda hyresgäster.

Fastighetsförvaltning

Ekonomi
Jag har erfarenhet av att upprätta budgetar, uppföljningar, prognosarbeten mm.

Teknik
Erfarenhet av teknisk förvaltning, bedömning av lämpliga åtgärder, samordning av kommande åtgärder mm.

Arbetsledning
Erfarenhet av direkt och indirekt personalansvar samt även som projektledare och uppdragsledare.

Därtill
Har jag arbetat med inventeringar för att genomföra energisparåtgärder, tillgänglighets-anpassningar, diverse renoveringar av VVS-stammar, fönster, tätskikt mm. Information som jag även har använt vid underhållsplaneringen. Som längst har jag arbetat med 50-åriga underhållsplaner.

Genomföra entreprenader under pågående hyresgästers verksamheter, som till stor del var krävande och svårplanerade.

Jag har arbetat med planering och genomförande av garantifel och garantiåtgärder dels hos fastighetsägaren och dels hos byggentreprenören som genomfört arbetet. Jag har arbetat med arbetsledning och uppföljning av entreprenadarbeten för dessa.

För mer information

KONTAKTA OSS