Utredning

En av de tjänster jag erbjuder är Utredning

Vi hjälper till när ni står inför behovet att göra större åtgärder i er fastighet eller
bostadsrättsförening. 

Det kan handla om att ta in fler offerter, att jämföra offerter som ni redan har fått in eller titta på
vilka alternativa lösningar som finns och vilka fördelar och konsekvenser de har. Exempelvis för
att ni skall få fram ett beslutsunderlag om ni skall skapa ett projekt eller inte.

Det brukar löna sig att gå igenom fastighetens felanmälningar och lämna förslag på åtgärder som
skulle kunna minska på felanmälningarna, eller att gå igenom fastigheten för att hitta
energibesparande åtgärder.

Planerade åtgärder är billigare än att göra de när felet uppstått som en akut reparation.

För mer information

KONTAKTA OSS