Missnöjda hyresgäster

Kunden har alltid rätt, i sin känsla och upplevelse. En missnöjd person behöver mer närvaro än den som är nöjd. Min erfarenhet är att det lönar sig att fråga efter vilka förväntningar personen hade från början och vad han tänker om situationen. Vissa personer blir...