Effektiv fastighetsförvaltning

Det finns lättare och mer omfattande åtgärder för att göra besparingar fastigheten. Utifrån mina erfarenheter har jag listat ett antal. Vissa åtgärder passar inte i alla fastigheter, men det är värt att undersöka dem. Om du har en fastighet med självdragsventilation...

Effektivare underhållsprojekt

Det finns många sätt att genomföra underhåll på fastigheter. Grunden är relativt enkel, använd sunt förnuft och gör det som behövs för att behålla fastigheten i skick. Lyssna på fler experter och branschfolk, gör din egen bedömning. Välj en rimlignivå på arbetet,...