Då var årets arbete med NKI inlett.
Efter en första workshop finns en lista med en mängd bra förslag på åtgärder.

Vi började workshopen med en presentation av resultatet från NKI-undersökning, därefter arbetades det i mindre grupper för att gå igenom underlaget och ta fram förslag på åtgärder.

Nästa steg blir att sortera ut åtgärder för i år och kommande år, lägga upp en handlingsplan och skrida till verket för arbetet.