Det finns lättare och mer omfattande åtgärder för att göra besparingar fastigheten.

Utifrån mina erfarenheter har jag listat ett antal.
Vissa åtgärder passar inte i alla fastigheter, men det är värt att undersöka dem.
Om du har en fastighet med självdragsventilation är min grundåsikt att det är bättre att behålla självdragssystemet.

Enklare åtgärder:

  1. Titta efter vilka fel som återkommer vid felanmälningarna, åtgärda orsaken till felanmälningen.
  2. Täta fönster och dörrar.
  3. Rensa till- och frånsluftsventiler, ventilationskanaler och byt luftfilter.
  4. Gör en justera av värmesystemet.
  5. Montera termostatventiler på elementen, vilket ger jämnare inomhustemperatur samtidigt som du inte värmer mer än nödvändigt.
  6. Tilläggsisolera vinden.