Det finns många sätt att genomföra underhåll på fastigheter.
Grunden är relativt enkel, använd sunt förnuft och gör det som behövs för att behålla
fastigheten i skick.

  1. Lyssna på fler experter och branschfolk, gör din egen bedömning.
  2. Välj en rimlignivå på arbetet, tillkrånglade och överdrivna insatser kostar tid och pengar. Enkelhet vinner i längden.
  3. Samordna arbetet och gör flera saker samtidigt.
  4. Gör åtgärderna när det behövs, inte för tidigt. Saker håller ofta avsevärt mycket längre än vad det ser ut.
  5. Anpassa arbetet efter typ av fastighet.
  6. Använd arbetssätt och material som är beprövade.
  7. Uppdatera ritningarna när ni är klara.