Kunden har alltid rätt, i sin känsla och upplevelse.

En missnöjd person behöver mer närvaro än den som är nöjd.

Min erfarenhet är att det lönar sig att fråga efter vilka förväntningar personen hade från början och vad han tänker om situationen. Vissa personer blir aldrig nöjda oavsett vad vi gör, men de är ganska få. När personen har fått sätta ord på situationen inför någon som har fullt fokus, brukar det mesta släppa och lösningen blir enklare än den först såg ut som.

Jag har mött en del människor som aldrig verkar bli nöjda, personer med förväntningar som aldrig går att uppnå, och krav som är orealistiska i proportion till kostnaden. Vid likande tillfällen brukar jag sätta ord på min känsla av att personen aldrig kommer att bli nöjd, likaså brukar jag sträva efter att leda samtalet till att kunden har rimliga förväntningar. Det klarar ut ytterligare några fler situationer och skapar förhoppningsvis en nöjdare kund.