Tack Veidekke Nära AB för de 7 månaderna som inhyrd förvaltare, med eftermarknadsåtgärder och att färdigställa fastigheterna efter nyproduktionen.