Under våren avslutade jag uppdraget som tf områdeschef åt Stockholms Studentbostäder, för City.

Tredje gången på SSSB. Första gången som anställd och två gånger som inhyrd för samma område. Med 12 respektive 5 år emellan gångerna. Fantastiskt att komma tillbaka, vilken utvecklingsresa ni har gjort och vilka strukturerade arbetssätt ni har skapat. Fortfarande samma driv och framåtanda. 

Tack SSSB 😊