Interim-tjänster

Jag gillar det jag jobbar med. I mina uppdrag lägger jag in mycket energi och inspireras av kontakten med människor. Det ger mig engagemang, driv och nyfikenhet. Jag har arbetat som Områdeschef, Fastighetschef, Förvaltare, Teknisk förvaltare, Energisamordnare och Lokalstrateg. Jag har erfarenhet av direkt och indirekt personalansvar i varierande typer av organisationer, både statliga, allmännyttiga och privata.

 

Uppdrag jag erbjuder är det jag brinner extra för, framförallt:

  • Roller som kombinerar operativt och övergripande arbete
  • Komplexa roller med många kontaktytor och perspektiv att ta hänsyn till
  • Det kan handla om roller med en otydlig eller oklar bild av vad som ingår
  • Lösa problem, skapa konkreta handlingsplaner och genomföra åtgärder
  • Förbättra, strukturera och utveckla arbetssätt, metoder och roller
  • Upprätthålla funktioner och myndighetskrav
  • Personalansvar

 

Känslan är det viktigaste riktmärket för mig, då vet jag om jag är på spåret eller behöver korrigera någonting. Kombinationen med att jag har lätt för att sortera ut information, hitta inspiration, skapa en struktur och få kontakt med människor bidrar till helheten.

För mer information

KONTAKTA OSS