Projekterfarenhet

Myndighetsåtgärder

Projektledare för myndighetskrav, avseende planering och genomförande av åtgärder och projekt i samband med genomförda besiktningar. Exempelvis, OVK, radon, skyddsrum, taksäkerhet, lekplatser.

 

Eftermarknadsåtgärder

Projektledare för att genomföra och släcka besiktningsanmärkningar från garantibesiktningar avseende nybyggda fastigheter. Periodvis har det även innefattat felsökning och utredning av lämpliga åtgärder. I uppgifterna har ingått projektledning, planering, upphandling och genomförande av entreprenadarbeten, men också samordning mellan hyresgäster och olika entreprenörer. Framförallt avseende bygg, VVS, styr, el, golv och markentreprenörer.

 

Diverse typer av projekt

  • Upphandling och genomförande av diverse underhållsprojekt, ombyggnader och hyresgästuppdrag
  • Arbetat med varierande projekt för att fastigheterna skall uppfylla krav och behov från ägare, hyresgäster m.fl.
  • Erfarenhet som uppdragsledare för underhålls, ombyggnads, och investeringsprojekt i varierande storlek och omfattning
  • Medverkat vid fastighetstransaktioner, att sammanställa underlag, fastighetsinformation och genomföra prioriterade åtgärder

 

Brf Ankaret

Byggprojektledare för renovering och upprustning av 3 trapphus i fastighet från 1952. Syftet var att återskapa trapphusens originalkaraktär.

 

Brf Lövsångaren

Rådgivning i samband med trapphusrenovering och vid diverse pågående ombyggnadsprojekt, i föreningens fastighet.

 

Brf Steghöjden

Utbyte av kulvertledningar, ventiler och injustering. Rådgivning vid jämförelser och likställande av olika offerter på rörarbeten, vid upphandling av totalentreprenad.

 

Kv Thalia (Dramaten)

Projektledare: Statusbesiktning samt energiinventering av fastigheten.
Uppdragsledare: Underhåll av tätskikt och stenbalustrader, yttertak och fönster.
Uppdragsledare: Ombyggnad av flera hissar enligt EU-direktiv.

 

Kv Sjömannen (Kontor, teater, butiker och restaurang)

Uppdragsledare: Projektering och entreprenad för ombyggnad av ventilationsaggregat med värmeåtervinning, kyla och energisparåtgärder (tilläggsisolering av vindar och ytterväggar).
Uppdragsledare: Projektering och entreprenad för ombyggnad och hyresgästanpassning av 3 000 kvm kontor.

 

Kv Norrström (Operan & Operakällaren)

Projektledare: Projektering för ombyggnad och tilläggsisolering av yttertak.
Projektledare: Projektering och entreprenad av fasadbelysning och fasadskyltar.

 

Lappkärrsberget (Studentlägenheter och lokaler)

Projektledare: Projektering och entreprenad för energisparåtgärder med ombyggnad av undercentraler, ventilbyten och injustering av värme i 750 lägenheter.
Projektledare: Planering, genomförande av OVK-besiktning och åtgärder för 600 lägenheter.

 

Kungshamra (Studentlägenheter)

Projektledare: Projektering och entreprenad av installation av mätare i 200 lägenheter inklusive utveckling av fastighetssystemet (FAST 2000) för att automatisera datainsamling och fakturering.

 

Kv Ringen & Fältöversten (Köpcentrum)

Projektering: Ombyggnad av hela och delar av centrumanläggningarna. För system avseende ventilation och rör, med installation av nya fläktaggregat och kylmaskiner med värmeåtervinning och nödkyla.

För mer information

KONTAKTA OSS