Rådgivning

När ni vill göra det bästa av förutsättningarna och börjar med det stora perspektivet innan arbetet med alla detaljer. Att arbeta utifrån och in, långsiktigt och strukturerat.

När ni upptäcker att det inte blivit som ni tänkt er och väljer att backa ut, sortera förutsättningarna och göra de justeringar som behövs för att få det att fungera.

När ni vill väga in samlade erfarenheter och kunskap. Att sortera ut vad som är era och projektets behov och utmaningar. För att på bästa sätt göra det möjligt att uppfylla behovet.

 

Exempel på uppdrag som jag erbjuder mina tjänster inom:

  • Styrelsen – Att det finns ett behov av att förbättra eller effektivisera arbetet i bostadsrättsföreningens styrelse. Kanske sätta upp struktur, mål och en vision, vart ni är på väg och förena styrelsen
  • Fastigheten – Problem med ventilation eller undertryck
  • Fastigheten – Inför kommande stambyte, vad som är värt att tänka på, vad som behöver undersökas innan. Om det går att göra vissa delar och utelämna andra. Om det finns olika tekniker att göra renoveringen på
  • Myndighetskrav – Brister eller ett uppdämt behov att uppfylla myndighetskraven
  • Beställarrollen – Det finns ett behov att bli bättre och tydligare i rollen som beställare
  • Ramavtalsentreprenör – När ni har fått mycket mer uppdrag genom ramavtalet och behöver hjälp att strukturera arbetssätt och rutiner
  • Ramavtalsentreprenör – När ni har ett uppdrag till kund men din organisation har svårt att svara upp till kundens behov och förväntningar

 

Jag vänder mig till er som på ett långsiktigt sätt vill göra det bästa av förutsättningarna. Som vill undvika att uppfinna hjulet från början, och är öppen för att det handlar om ett samarbete för att uppnå ett bra resultat.

För mer information

KONTAKTA OSS