Vision & Specialitet

Vision

Jag bidrar med mina erfarenheter och styrkor till att fler företag blir en trivsam arbetsplats där personal trivs, inspireras och känner sig lyssnad på. Att det finns en mening och delaktighet.

Min styrka är att jag medvetet arbetar med min energi, drivkraft och inspiration, för att kunna bidra på bästa möjliga sätt. Jag känner mig som en del av de företag och arbetsgrupper jag arbetar med. Att känna gemenskapen, glädjen och inspirationen tillsammans med gruppen.

 

Min specialitet är det subtila

Vi kan kalla det känslan, informationen som finns där, men som inte alltid uppmärksammas. Ibland finns fokus på någonting annat, avdelningens mål eller att vardagen trycker på.

Det som bygger en grupp eller organisation, att medvetet jobba med det som får gruppen att blomma.

Ibland handlar det om att balansera upp det som tar uppmärksamheten just nu, ibland är behovet mer långsiktigt. Detaljerna och helheten. Det kan vara respekten, kreativiteten, öppenheten, hur vi uttrycker oss i ord och gester. Det kan också vara att ta till sig och göra någonting åt feedback och förslag.

Jag är högkänslig, HSP, empatiskt. Vi har många namn för samma sak. Förmågan att uppfatta det subtila, som knappt syns men som påverkar. Att komma in i ett rum och kunna läsa av stämningen.

Att bygga samarbete och gemenskap är till så stor del att bygga förtroende och tillit. En miljö att känna sig trygg i. Där vi vågar att öppna upp oss. Att se, lyssna på och respektera varandra, känna sig sedd och uppskattad. Det är från den plattformen som det verkligen blir skillnad.

 

Exempel på övergripande uppdrag som jag erbjuder mina tjänster inom:

  • Finputsa arbetsklimat och känslan på jobbet
  • Inkludera alla avdelningar och öppna upp för samarbetet däremellan
  • När personal och ledning trivs ihop och förstår varandra
  • Bli bättre på att kunna hantera oväntade situationer
  • Att personalen känner sig stolt över att arbeta hos er
  • Lägga örat mot rälsen. Vad är det som tar energi, uppmärksamhet och som gnager?
  • Skapa drömarbetsplatsen där personalen trivs, är engagerad och känner sig delaktig

 

Hur kan jag bidra till er

Oavsett typ av uppdrag är min målsättning att leverera värde för er. Under åren som egen företagare har jag utvecklat arbetssätt och strukturer för att göra det möjligt.

Resultatet kommer av medvetenhet, förståelse och kunskap. Tillsammans med fokus, engagemang och att ha roligt på vägen gör det möjligt. Kvalitét och helhet kommer av att lyssna på känslan.

Varmt välkommen att höra av dig så tittar vi på era möjligheter!

/Johan Larsson

För mer information

KONTAKTA OSS