Utveckling

För dig som vill öka lönsamheten utan att höja priset, som vet att det alltid går att förbättra och optimera det egna arbetet. För dig som uppskattar personalen, och väljer att ta in en tillfällig resurs för att lyssna på och sortera ut de förslag och erfarenheter som finns inom organisationen. Förutom att det förbättrar lönsamheten, så bidrar det till mer trivsel och känslan av delaktighet.

 

Exempel på uppdrag som jag erbjuder mina tjänster inom:

  • Öka delaktigheten och engagemanget
  • Förbättra samarbetet mellan olika avdelningar inom företaget. Kanske sätta övergripande mål som involverar bortanför roller och avdelningar
  • Använda resultatet från medarbetar- och kundundersökningar till konkreta och praktiska förbättringar
  • Uppdatera nuläge, vision, tydliggöra roller och fokusområden
  • Uppdatera, förenkla och förbättra beslutsrutiner
  • Finslipa och förtydliga vad verksamhetens kärnuppdrag är

 

Även den mest drivna organisationen kan ha saker att arbeta med. Här brukar det löna sig att vara lyhörd. Ingenting är rätt eller fel, det handlar bara om perspektivet och att ha koll på helheten.

För mer information

KONTAKTA OSS