Strategiskt arbete

Jag hjälper er att uppdatera befintlig planering, göra en ny, eller kan fungera som bollplank.

 

Exempel på uppdrag som jag erbjuder mina tjänster inom:

  • För er som har flera projekt och arbeten som behöver genomföras, samordning, planering och bedöma lämpliga åtgärder och nivå på åtgärderna
  • Fastigheter med ett uppdämt underhållsbehov och ni behöver hjälp med att hitta en startpunkt
  • När ni har behov av att åtgärda besiktningsanmärkningar eller myndighetskrav så som OVK, radon, skyddsrum, taksäkerhet, lekplatser m m
  • Flera större projekt under de närmaste 10 åren och vill samordna omfattning, gränsdragning och prioritet
  • När större åtgärder i er underhållsplan närmar sig, kan vi tillsammans bedöma om de skall genomföras när det är planerat, tidigareläggas eller flyttas fram. Samtidigt som vi kan titta på vad arbetet innebär, vilka risker och konsekvenser som finns, om andra åtgärder skall genomföras innan eller samtidigt, och lämplig entreprenad- eller upphandlingsform
  • Att arbeta strategiskt sparar pengar på sikt, och ger dig ett kostnadseffektivare arbete

 

Det är i planeringen som grunden läggs för ett lyckat resultat.

För mer information

KONTAKTA OSS